Vi oversætter mange typer tekster lige fra juridiske dokumenter og reklamemateriale til regnskaber og investeringsprospekter.

Vi tilbyder oversættelse af alle teksttyper
- til dansk fra engelsk, svensk og norsk
- til engelsk fra dansk, svensk og norsk

Da vi samarbejder med et stort netværk af andre kvalificerede oversættere, kan vi også formidle oversættelse til og fra mange andre sprog.

Desuden er vi statsautoriserede translatører, og det betyder, at vi kan forsyne oversættelserne med påtegning og stempel. Det gør dem retsgyldige i Danmark og i udlandet og bruges oftest til E&S-udskrifter, dåbs- og vielsesattester samt sagsakter.